radiateurreiniger

OMSCHRIJVING

22.99 incl BTW

Product informatie

Beschrijving

Geschikt voor alle motoren

Verwijdert corrosie en slibafzettingen in het koelcircuit

Verhoogde operationele betrouwbaarheid dankzij schoon koelsysteem.

Neutraliseert kalkafzettingen

Nieuw koelmiddel wordt beschermd tegen vervuiling door oude vuilresten.

Verenigbaar met antivries

 

Alkaline in pH-bereik van 9–11

Verenigbaar met alle materialen die worden gebruikt om de radiateur te bouwen.

 

Verwijdert afzettingen in het koelcircuit en reinigt het koelsysteem van vuil. Verwijdering is bijvoorbeeld mogelijk van olieresidu die wordt veroorzaakt door schade aan de cilinderkoppen. De radiateurreiniger kan ook worden gebruikt als preventief middel telkens wanneer het koelmiddel wordt ververst.

250 ml is voldoende voor 10 liter koelwater. 1000 ml is voldoende voor 40 liter koelwater.

Opmerking

De reiniger is niet geschikt voor voertuigwerking.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

Voor herstel van verminderde koelprestatie tijdens radiateurreparaties en onderhoudswerk aan het koelsysteem.

Handleiding

Voeg de inhoud van de bus toe aan het koelwater. Open de verwarmingskleppen. Laat de motor circa 30 minuten op bedrijfstemperatuur draaien. Afzettingen die door de radiateurreiniger zijn losgemaakt, moeten met water worden weggespoeld. Het spoelproces kan worden uitgevoerd zonder de thermostaat te verwijderen. Het verdient aanbeveling om onderdelen die zijn aangetast door binnendringing van olie, zoals het expansievat en waterslangen, te vervangen. Na reiniging het koelsysteem opnieuw vullen, ontluchten en op lekken controleren.

Inhoud

250 ml

Kleur

Geel

Geur

Mild

Chemische basis

Water

Dichtheid

1,023 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Deel dit product

Bekijk gerelateerde producten